Bọ, bọ toàn bọ.

July 31, 2011 at 12:54 am Leave a comment

Vô Đề

Đăng ngày: 19:13 13-07-2011

Thư mục: Tổng hợp
“Lẵng lặng mà coi “tớ” rút kinh
nghiệm mãi mà chưa giống Chí Minh.
Phen nầy ông quyết buôn ống thụt,
Thấy “tớ” rút kinh, bực cứa…ửa mình.

Lẵng lặng ngồi xem Bọ Chí Tình,
Con nào xòe cánh cũng rộng rinh.
Hổng chùng ông quyết đi buôn kéo,
Cắt cánh, cắt đuôi bọ hết tình.

Lẳng lặng mà nghe Bọ Nói Vu
Chả bằng một nửa như Xuân Khu.
Phen nầy đắc chí ông thêm ớt,
Cao su mà thổi, mõm sưng vù.

Lẳng lặng ngồi nhìn Bọ Ngại Giao
Con nào con nấy mẩy như ngao.
Chuyến nầy ông phải đi buôn chảo
Thiên hạ đua nhau bắt đem xào.”

Tú Xẩu

Entry filed under: Uncategorized.

Bác đang cùng chúng nó hành dân

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Archives


%d bloggers like this: