Bác đang cùng chúng nó hành dân

Đêm nay cháu ngồi nhậu chung mâm một bàn
Cùng đàn anh lớn lưỡi vẫn le, vẫn đòi liếm láp
Hoàng Sa kia nó đã xơi xong lâu rồi
Ngư dân chỉ còn vài xuồng con để nhớ nghề
Trường Sa bao lớp, sóng vẫn xô thân phận nổi trôi
Bơi, ta bơi trong bể rượu ngon
Khi quê hương nầy vẫn còn có nhôm để chà
Thì ta còn chiếu cố, khuyến mại hết đi
Lời bác thúc giục chúng ta
Ký kết xong công hàm, dâng đất rồi nâng ly.
Năm xưa bác cùng đàn con khám thổ điền
Gà người ta cúng, bác giữ luôn hết phần của bác
Chỉ chừa cho chúng con chút xíu da thừa
Nhai xong cứng họng, nhìn người dân mắt đắm lệ
Nhà xây không muốn, bác chỉ ưng căn chòi gỗ lim
Đi, ta đi lùng kiếm dân công
Đưa lên trên ngàn đốn rừng lấy cây xây chòi
Giờ chỉ còn trơ núi với đồi đá trơn
Còn bác có nhà khá hơn
Bác kính yêu đã cùng chúng cháu hành dân.
Hôm nay bác gọi đặt non sông trên bàn
Cào hay tứ sắc, đỏ với đen chơi cùng một ván
Trời dù khuya mắt láu liên tỏ hơn đèn
Chơi gian không đành vì đàn anh nó quá rành
Giờ đây tẩy hết. Hết kế thôi tay đành bỏ xuôi
Ta xông lên giành lấy thời cơ
Chia nhau khoanh vùng,  chẳng chừa chút chi để lại
Vì túi đầy đã căng, sáng trời sẽ dông
Còm cõi thây kệ lũ dân
Bác kính yêu đang cùng chúng cháu hành dân.

Vịt trời.

August 9, 2011 at 2:11 pm 5 comments

Bọ, bọ toàn bọ.

Vô Đề

Đăng ngày: 19:13 13-07-2011

Thư mục: Tổng hợp
“Lẵng lặng mà coi “tớ” rút kinh
nghiệm mãi mà chưa giống Chí Minh.
Phen nầy ông quyết buôn ống thụt,
Thấy “tớ” rút kinh, bực cứa…ửa mình.

Lẵng lặng ngồi xem Bọ Chí Tình,
Con nào xòe cánh cũng rộng rinh.
Hổng chùng ông quyết đi buôn kéo,
Cắt cánh, cắt đuôi bọ hết tình.

Lẳng lặng mà nghe Bọ Nói Vu
Chả bằng một nửa như Xuân Khu.
Phen nầy đắc chí ông thêm ớt,
Cao su mà thổi, mõm sưng vù.

Lẳng lặng ngồi nhìn Bọ Ngại Giao
Con nào con nấy mẩy như ngao.
Chuyến nầy ông phải đi buôn chảo
Thiên hạ đua nhau bắt đem xào.”

Tú Xẩu

July 31, 2011 at 12:54 am Leave a comment


Archives